Nasze osobiste strony WWW i inne ciekawe ...

Przepraszamy

Podłączenie naszych osobistych stron w przygotowaniu

Zapraszamy do stron o tematyce Astronomicznej
Oficjalna strona NASA: http://www.nasa.gov/externalflash/sts107/index.html
Rosyjska Astronautyka: http://www.russianspaceweb.com/
Polski Portal Astronomiczny: http://www.astronomia.pl/
Z A P R A S Z A M Y